Contact   รภัสสรณ์ ศิลป์ศิริวานิชย์ |    Login     Register

 สมัครสมาชิก
 คำแนะนำในการกรอกใบสมัครฯ

  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง
  2. ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปีบริบูรณ์ เพราะต้องมีความรับผิดชอบในหลายๆ ด้าน เช่น การทำนิติกรรม, การบริหารองค์กร, การปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและความรับผิดชอบด้านการเงิน
  3. ผู้สมัครต้องไม่มีชื่อในทะเบียนตัวแทนของเรามาก่อน
  4. อย่านำหลักฐานของผู้อื่นมาสมัคร โดยผู้อื่นไม่ทราบเรื่องหรือเข้าใจในธุรกิจนี้
  5. ชื่อผู้สมัคร และชื่อบัญชีธนาคารของผู้รับรายได้ต้องตรงกัน จึงจะมีสิทธิได้รับการโอนรายได้ (กรอกข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อสมัครแล้ว)

ที่อยู่ปัจจุบัน 
 
  
ข้อมูลธนาคารสำหรับรับงานรายได้
ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์
 
   
 ผู้แนะนำตรง master0 ตำแหน่งที่ 5 รภัสสรณ์
รหัสผู้แนะนำตรง   
 รหัสบน Autoroom 
อ่านระเบียบและข้อตกลงก่อนทำการกรอกข้อมูล คลิกอ่านข้อตกลง
1.ข้าพเจ้าได้อ่าน ข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง และเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว
2.ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดที่กรอกข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

 ข้าพเจ้าได้ศึกษาระเบียบการสมัครและ ตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดว่าเป็นความจริงๆ ทุกประการ และคลิกปุ่ม "คลิกลงทะเบียน" เพื่อยืนยันการสมัคร
 
ติดต่อสอบถาม บริษัทร่ำรวยความสุข 1998 จำกัด 42 ถนนหลักเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร : 0658282696
Visit All : 449169
Design Photo And Icon by freepik.com © 20019-2020,  All Rights Reserved. Admin